آرشیو : نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی

برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۷

برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۷

مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس در روز یکشنبه درمورخ 02/02/97 با حضور ...

ادامه مطلب
آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق – اردیبهشت ۱۳۹۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق – اردیبهشت ۱۳۹۷

ادامه مطلب
گزارش تصویری: برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق شهرستان طبس

گزارش تصویری: برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق شهرستان طبس

         

ادامه مطلب
قالب تفریحی