آرشیو : نوشته هایی با برچسب دبیرخانه

تشکیل دبیرخانه چهار صندوق شهرستانی شمال استان خراسان جنوبی

تشکیل دبیرخانه چهار صندوق شهرستانی شمال استان خراسان جنوبی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه در بازدید معاونان وزیر جهاد کشاورزی از این صندوق از تشکیل دبیرخانه چهار صندوق شهرستانی شمال ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی