افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

مجموعه: اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 495
افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی صندوق های شهرستانی استان خراسان جنوبی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس از افزایش سرمایه این صندوق خبر داد و افزود: سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس از مبلغ ۲۳٫۵۶۱٫۹۱۰٫۰۰۰ریال به ۳۰٫۰۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال افزایش و تعداد سهامداران این صندوق از ۳۰۹ سهامدار به ۳۳۱ سهامدار ارتقا پیدا کرد.

رسول کرمی؛مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس با بیان ین خبر افزود:این صندوق درحال حاضر دارای ۱۷ تشکل حقوقی و ۳۱۴ سهامدار حقیقی می باشد.

وی اظهار داشت: درراستای اجرای مدلهای ارائه خدمت وانجام فعالیتهای اثربخش ،این صندق از ابتدای سال ۹۶تاکنون مبلغ ۱۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال تسهیلات به منظور توزیع جومدت داربین دامداران ،تأمین وتهیه علوفه مورد نیاز واحد پرورش شتر مرغ ،مبلغ ۱۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال تسهیلات به منظور کمک به اصلاح نژاد دامهای سبک شهرستان طبس ، به عاملین مربوطه پرداخت نموده است.

وی افزود مبلغ ۲۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال تسهیلا ت نیز به اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان طبس به منظور تأمین وتوزیع انواع نهاده های کشاورزی مورد نیاز کشاورزان شهرستان پرداخت شده است.