برگزاری مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

مجموعه: اخبار شرکت مادر تخصصی, اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 491
برگزاری مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ومجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس در روز سه شنبه ۱۹بهمن امسال با حضور ۶۶ درصدسهامداران درمحل سالن اجتماعات معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه به ریاست داود بخشایی؛ نماینده شرکت مادرتخصصی در صندوق شهرستان طبس و با حضور محسن امیری کارشناس مدیریت امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و احمد بهیاری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  استان خراسان جنوبی برگزارشد.

مجمع عمومی به طور فوق العاده با دستورات ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان قانونی و حسابرس صندوق درخصوص عملکرد شرکت و بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۵، بررسی و تصویب نحوه تقسیم سود سالانه صندوق، پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و کارکنان، حق الزحمه بازرس و انتخاب بازرسان قانونی، حسابرس و تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های برگزار شد.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده با دستورات قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص لزوم افزایش سرمایه، بررسی و تصویب افزایش سرمایه، نقل وانتقال سهام برگزار شد و مورد تصویب قرار گرفت.