حضور شرکت مادر تخصصی و ۱۶ صندوق غیردولتی در دومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر

مجموعه: اخبار شرکت مادر تخصصی, اخبار صندوق تعداد بازدید: 523
حضور شرکت مادر تخصصی و ۱۶ صندوق غیردولتی در دومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به همراه ۱۶ صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی دردومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر که به همت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری که از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به همراه ۶ صندوق غیردولتی شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، سه صندوق تخصصی –ملی و ۷ صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وعشایری دردومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر که به همت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری که از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، شرکت کرد.

در این نمایشگاه که با مشارکت شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و با حضور گسترده و موثر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی استانی و ملی برگزار شد، صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان، صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های آرادان، بهبهان، سرایان، بجنورد، طبس، پیشوا و صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری شهرستان های سرایان، قائم شهر، ارومیه، دشتستان، شیراز، مرودشت و استهبان حضور یافتند.

دردومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر صندوق های تخصصی و ملی و صندوق های شهرستانی به معرفی توانمندی ها، زنجیره های تولید و مدل های جدید الگو های ارائه خدمت در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند و صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری به عرضه محصولات سهام داران خود پرداختند.