تشکیل دبیرخانه چهار صندوق شهرستانی شمال استان خراسان جنوبی

مجموعه: اخبار سایر صندوق ها تعداد بازدید: 511
تشکیل دبیرخانه چهار صندوق شهرستانی شمال استان خراسان جنوبی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه در بازدید معاونان وزیر جهاد کشاورزی از این صندوق از تشکیل دبیرخانه چهار صندوق شهرستانی شمال استان خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی،محمد اسماعیلی اول، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه در بازدید معاونان وزیر جهاد کشاورزی از این صندوق از تشکیل دبیرخانه چهار صندوق شهرستانی شمال استان خراسان جنوبی روز دوشنبه ۱۱مردادماه امسال خبر داد.

دبیر دبیرخانه چهار صندوق شهرستانی شمال استان خراسان جنوبی در این جلسه با تاکید بر مشترکات منطقه ای چهار صندوق شهرستانی سرایان، بشرویه، فردوس و طبس؛ افزود: باتوجه به مشترکات اقلیمی، تولیدات کشاورزی، فرهنگی و تاثیرپذیری منطقه از برنامه های اجرا شده در شهرستان های همجوار؛ دبیرخانه ای با عنوان «دبیرخانه چهار صندوق شمال استان خراسان جنوبی» با هدف تجمیع سرمایه و هم افزایی  صندوق ها و به منظور اجرای برنامه های هماهنگ منطقه ای ایجاد شده است.

اسماعیلی اول افزود: برنامه ها و الگوهای زیادی در دستورکار دبیرخانه است که به ترتیب اولویت و با تصویب اعضا این برنامه ها اجرایی خواهد شد.

وی اعضای اصلی این دبیرخانه را مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های سرایان، بشرویه، فردوس و طبس اعلام کرد و اظهار داشت: دبیرخانه مذکور اعضای موضوعی، کارشناسان، مشاوران و ناظرانی هم دخیل هستند که در اتاق فکر دبیرخانه، نظر کارشناسی این افراد نیز مورد بهره برداری قرار میگیرد.

اسماعیلی اول در این جلسه از آمادگی اعضای دبیرخانه برای ایجاد هلدینگ صادراتی-خدماتی برای فعالیتهای صندوق سخن گفت و افزود: بنا داریم در صورت ورود سرمایه گذار بخش خصوصی، هلدینگ مدنظر را در راستای اهداف صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی، و با مشارکت چهار صندوق راه اندازی نماییم تا بتوانیم خدمات گسترده تری در زمینه فعالیت ها و الگوهای خدمت ارائه نماییم.