افزایش سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

مجموعه: اخبار صندوق تعداد بازدید: 463
افزایش سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس از میزان ۱۴ میلیارد و ۴۴۸ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس از میزان ۱۴ میلیارد و ۴۴۸ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال به ۲۳ میلیارد و ۵۶۱ میلیون و ۹۱۰ هزار ریال افزایش یافت