تأمین علوفه مورد نیاز واحد پرورش شتر با کمک تسهیلات صندوق طبس

مجموعه: اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 817
تأمین علوفه مورد نیاز واحد پرورش شتر با کمک تسهیلات صندوق طبس

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس گفت: با اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی این صندوق به مبلغ  قریب به ۱۳۲۰میلیون ریال، درسال مالی ۹۵-۹۶، نقدینگی لازم برای تهیه قسمتی از علوفه مورد نیاز واحد پرورش شتر سهامداران صندوق تأمین شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ رسول کرمی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس افزود: این واحد پرورش شتر در حال حاضر دارای ۱۲۰ نفر شتر می باشد که با توجه به خشکسالی شدید منطقه و کاهش شدید علوفه درمراتع شهرستان طبس، صندوق توانست در زمان مناسب با در اختیار گذاشتن تسهیلات یاد شده ، نقدینگی لازم را به منظور تهیه علوفه مورد نیاز مزبور را  تأمین و تا حدودی از اثرات شدید خشکسالی و خسارت های احتمالی جلوگیری نماید.

وی یاد آور شد: همچنین درسال مالی۹۴-۹۵نیز این صندوق با اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی خود به مبلغ بیش از ۲۲۲۰میلیون ریال، توانست این واحد پرورش شتر را به منظور تهیه قسمتی از علوفه مورد نیاز خود یاری نماید.